Componență2019-11-22T13:10:08+00:00

Principalele şcoli din comuna Girov sunt:

  • Şcoala Gimnaziala „Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov
  • Şcoala Gimnaziala nr.1  Căciuleşti
  • Şcoala Primara    Gura Văii

Şcoala Girov a luat fiinţă în 1865, cu sprijinul oamenilor avuţi din sat şi a funcţionat  la început cu frecventarea cursurilor şcolare de către 37 de băieţi iar primul învăţător se numea Constantin Danobisu.

Între anii 1910 – 1912 s-a construit localul şcolii, de tipul ,,Casa Şcoalelor” – o clădire temeinică, cu două săli de clasă din cărămidă. S-a realizat prima bibliotecă, cu 500 de volume şi o casă de ,,sfat şi citire” – unde se întruneau locuitorii dornici de  informaţii culturale şi de ştiri din actualitate.

În 1935 şcoala avea 217 elevi înscrişi în clasele I – IV şi patru posturi de învăţători.

Între anii 1949 – 1951 s-a construit localul de şcoala ( o parte din şcoala existentă) prin munca voluntară a tuturor locuitorilor ce avea în dotare 4 săli de clasă, o cancelarie şi o sală de spectacole de 18 m, unde se găseau Căminul Cultural şi Biblioteca Comunală.

Scoala Veche Caciulesti

Şcoala Căciuleşti a luat fiinţă în anul 1865, la început cu 17 elevi, toţi fiind băieţi – învăţătorul D. Hogea asigurând mimimul de cunoştinte copiilor din sat. În acest local învăţau şi copiii din Verşeşti si Gura Văii.

Localul actual al Şcolii Căciuleşti a fost construit în 1920, de  către latifundiarul Dimitrie Corbu, în amintirea fiicei sale, Eugenia, disparută la o vârstă fragedă.

Astăzi, ea răspunde cerintelor moderne de educare a tinerilor în spiritul unei educaţii la standarde europene.

Şcoala Gura Văii este infiintată la 1859, avînd ca învăţător pe preotul C. Trifan până în 1865. Au urmat Ghe. Juncu, D. Hogea, C. Teofănescu Gribicea.

Celelalte şcoli din comună au fost înfiinţate după anul 1910: Şcoala Dănesti în anul 1911,Şcoala Boţeşti în anul 1918, Şcoala Turtureşti în 1940.