Nedidactic2019-11-22T13:57:12+00:00

Muncitor MODORANU CONSTANTIN

Muncitor SUCIOAIA VASILE

Ingrijitor NASTASA MIHAELAl

Ingrijitor CĂPITANU IRINA

MIHĂILĂ MARIA – ÎNGRIJITOR 

POPA ECATERINA – ÎNGRIJITOR